Verschoor Office Support

diensten

Verschoor Office Support is een IT-organisatie die zich richt op het implementeren en onderhouden van computernetwerken en het ondersteunen van de netwerkgebruikers.

De IT-wereld is voor de gemiddelde ondernemer ondoorzichtig, ingewikkeld en oncontroleerbaar.

Verschoor Office Support probeert in die wereld een verhelderende rol te vervullen en hanteert daarbij het uitgangspunt:

“laten we IT eenvoudig houden”.

Bij de uitoefening van haar diensten kruipt Verschoor Office Support dicht tegen haar opdrachtgevers aan, ze zit als het ware op het puntje van de stoel van de IT-verantwoordelijke. Daarbij wordt niet geschroomd waar nodig de verantwoording voor het uitoefenen van taken naar zich toe te trekken.

Met behulp van de te leveren diensten en producten levert Verschoor Office Support een positieve bijdrage aan het succes van de klant.